Priser

I priserna ingår moms.

Priserna avser 2-glas samt vita vilket är standard. Kan erhållas med 3-glas samt annan kulör mot extra kostnad.

Kan fås med samma kulör på både in- och utsidan eller kombinerat med en kulör på insidan och en annan på utsidan.

 

Fast fönster

1-lufts ej öppningsbart. Kan fås med glasdelande mittpost enligt önskemål.

0 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm
500 mm505 kr505 kr555 kr615 kr660 kr715 kr765 kr815 kr870 kr920 kr975 kr1.025 kr1.080 kr1.140 kr1.190 kr1.245 kr1.295 kr1.350 kr1.400 kr1.455 kr1.505 kr1.560 kr
600 mm505 kr505 kr555 kr615 kr660 kr715 kr765 kr815 kr870 kr920 kr975 kr1.025 kr1.080 kr1.140 kr1.190 kr1.245 kr1.295 kr1.350 kr1.400 kr1.455 kr1.505 kr1.560 kr
700 mm555 kr555 kr610 kr670 kr720 kr775 kr835 kr895 kr950 kr1.010 kr1.065 kr1.115 kr1.175 kr1.230 kr1.290 kr1.345 kr1.405 kr1.465 kr1.515 kr1.570 kr1.625 kr1.685 kr
800 mm610 kr610 kr660 kr725 kr790 kr845 kr905 kr970 kr1.030 kr1.090 kr1.150 kr1.210 kr1.265 kr1.335 kr1.395 kr1.450 kr1.515 kr1.570 kr1.635 kr1.685 kr1.750 kr1.815 kr
900 mm660 kr660 kr720 kr790 kr855 kr915 kr975 kr1.045 kr1.110 kr1.175 kr1.230 kr1.300 kr1.365 kr1.430 kr1.500 kr1.555 kr1.620 kr1.685 kr1.750 kr1.810 kr1.880 kr1.940 kr
1000 mm715 kr715 kr775 kr850 kr915 kr985 kr1.050 kr1.125 kr1.185 kr1.250 kr1.325 kr1.390 kr1.460 kr1.530 kr1.590 kr1.670 kr1.730 kr1.800 kr1.865 kr1.925 kr1.995 kr2.075 kr
1100 mm765 kr765 kr835 kr905 kr975 kr1.050 kr1.125 kr1.195 kr1.265 kr1.345 kr1.410 kr1.485 kr1.550 kr1.625 kr1.695 kr1.770 kr1.840 kr1.915 kr1.980 kr2.060 kr2.120 kr2.200 kr
1200 mm815 kr815 kr895 kr970 kr1.045 kr1.125 kr1.195 kr1.270 kr1.345 kr1.425 kr1.495 kr1.575 kr1.655 kr1.730 kr1.795 kr1.875 kr1.945 kr2.030 kr2.095 kr2.175 kr2.255 kr2.320 kr
1300 mm870 kr870 kr945 kr1.030 kr1.110 kr1.185 kr1.265 kr1.345 kr1.425 kr1.510 kr1.590 kr1.665 kr1.745 kr1.820 kr1.900 kr1.980 kr2.060 kr2.135 kr2.210 kr2.300 kr2.375 kr2.450 kr
1400 mm920 kr920 kr1.010 kr1.090 kr1.175 kr1.250 kr1.345 kr1.425 kr1.510 kr1.590 kr1.665 kr1.760 kr1.840 kr1.925 kr2.005 kr2.095 kr2.165 kr2.250 kr2.330 kr2.415 kr2.495 kr2.575 kr
1500 mm975 kr975 kr1.065 kr1.150 kr1.240 kr1.325 kr1.410 kr1.495 kr1.585 kr1.665 kr1.760 kr1.840 kr1.935 kr2.015 kr2.105 kr2.195 kr2.275 kr2.360 kr2.445 kr2.530 kr2.625 kr2.715 kr
1600 mm1.025 kr1.025 kr1.115 kr1.210 kr1.300 kr1.390 kr1.485 kr1.575 kr1.665 kr1.760 kr1.840 kr1.935 kr2.025 kr2.120 kr2.210 kr2.300 kr2.390 kr2.475 kr2.560 kr2.650 kr2.750 kr2.840 kr
1700 mm1.080 kr1.080 kr1.175 kr1.265 kr1.365 kr1.460 kr1.550 kr1.655 kr1.745 kr1.840 kr1.935 kr2.030 kr2.120 kr2.210 kr2.310 kr2.405 kr2.500 kr2.600 kr2.675 kr2.780 kr2.880 kr2.960 kr
1800 mm1.140 kr1.140 kr1.230 kr1.335 kr1.430 kr1.530 kr1.625 kr1.730 kr1.820 kr1.925 kr2.030 kr2.120 kr2.220 kr2.310 kr2.420 kr2.520 kr2.615 kr2.720 kr2.790 kr2.895 kr3.015 kr3.130 kr
1900 mm1.190 kr1.190 kr1.290 kr1.395 kr1.500 kr1.590 kr1.695 kr1.795 kr1.900 kr2.005 kr2.105 kr2.210 kr2.310 kr2.415 kr2.535 kr2.630 kr2.730 kr2.835 kr2.905 kr3.025 kr3.145 kr3.265 kr
2000 mm1.245 kr1.245 kr1.345 kr1.450 kr1.555 kr1.670 kr1.770 kr1.875 kr1.980 kr2.095 kr2.195 kr2.300 kr2.405 kr2.520 kr2.640 kr2.745 kr2.845 kr2.950 kr3.025 kr3.155 kr3.275 kr3.395 kr
2100 mm1.295 kr1.295 kr1.405 kr1.515 kr1.620 kr1.730 kr1.840 kr1.945 kr2.060 kr2.165 kr2.275 kr2.390 kr2.500 kr2.615 kr2.750 kr2.855 kr2.960 kr3.060 kr3.140 kr3.285 kr3.405 kr3.525 kr
2200 mm1.350 kr1.350 kr1.465 kr1.585 kr1.680 kr1.795 kr1.910 kr2.020 kr2.140 kr2.240 kr2.355 kr2.475 kr2.600 kr2.715 kr2.860 kr2.970 kr3.070 kr3.165 kr3.255 kr3.415 kr3.540 kr3.660 kr
2300 mm1.400 kr1.400 kr1.525 kr1.655 kr1.740 kr1.860 kr1.980 kr2.090 kr2.220 kr2.315 kr2.435 kr2.565 kr2.695 kr2.810 kr2.975 kr3.085 kr3.185 kr3.275 kr3.370 kr3.545 kr3.670 kr3.790 kr
2400 mm1.455 kr1.455 kr1.585 kr1.720 kr1.805 kr1.920 kr2.050 kr2.160 kr2.300 kr2.390 kr2.520 kr2.655 kr2.790 kr2.910 kr3.085 kr3.195 kr3.300 kr3.385 kr3.485 kr3.675 kr3.800 kr3.925 kr

Tilt

 

Öppningsbart för vädring genom tiltfunktionen.

Möjlighet finns att fönstret öppnas helt genom att det tippas hela vägen ned.

Används vanligtvis som källarfönster.

 

0 mm455 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm
360 mm790 kr790 kr860 kr925 kr1.055 kr1.180 kr1.240 kr1.305 kr1.370 kr1.465 kr1.560 kr1.625 kr1.690 kr1.780 kr1.875 kr1.970 kr2.065 kr2.160 kr2.255 kr2.350 kr2.445 kr
500 mm790 kr790 kr860 kr925 kr1.055 kr1.180 kr1.240 kr1.305 kr1.370 kr1.465 kr1.560 kr1.625 kr1.690 kr1.780 kr1.875 kr1.970 kr2.065 kr2.160 kr2.255 kr2.350 kr2.445 kr
600 mm860 kr860 kr935 kr1.000 kr1.130 kr1.255 kr1.315 kr1.390 kr1.455 kr1.555 kr1.650 kr1.720 kr1.785 kr1.880 kr1.980 kr2.080 kr2.180 kr2.280 kr2.375 kr2.475 kr2.575 kr
700 mm925 kr925 kr1.000 kr1.065 kr1.200 kr1.335 kr1.405 kr1.475 kr1.545 kr1.645 kr1.745 kr1.810 kr1.885 kr1.985 kr2.085 kr2.185 kr2.285 kr2.385 kr2.485 kr2.585 kr2.685 kr
800 mm990 kr990 kr1.065 kr1.135 kr1.270 kr1.415 kr1.480 kr1.555 kr1.630 kr1.735 kr1.840 kr1.915 kr1.990 kr2.090 kr2.195 kr2.300 kr2.405 kr2.510 kr2.615 kr2.715 kr2.820 kr
900 mm1.055 kr1.055 kr1.130 kr1.200 kr1.340 kr1.495 kr1.560 kr1.640 kr1.715 kr1.825 kr1.935 kr2.015 kr2.090 kr2.200 kr2.305 kr2.415 kr2.525 kr2.635 kr2.740 kr2.850 kr2.960 kr
1000 mm1.120 kr1.120 kr1.195 kr1.265 kr1.415 kr1.580 kr1.635 kr1.730 kr1.800 kr1.915 kr2.025 kr2.115 kr2.190 kr2.305 kr2.420 kr2.530 kr2.645 kr2.755 kr2.870 kr2.985 kr3.095 kr

1-lufts öppningsbart sidohängt

Inåtgående vänster- eller högerhängt fönster med tiltfunktion

0 mm415 mm500 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm
395 mm0 kr925 kr990 kr1.050 kr1.115 kr1.210 kr1.305 kr1.365 kr1.030 kr1.495 kr1.550 kr1.610 kr
500 mm925 kr925 kr990 kr1.050 kr1.115 kr1.210 kr1.305 kr1.365 kr180 kr1.345 kr1.550 kr1.610 kr
600 mm990 kr990 kr1.060 kr1.120 kr1.185 kr1.285 kr1.385 kr1.450 kr1.520 kr1.595 kr1.660 kr1.725 kr
700 mm1.050 kr1.050 kr1.120 kr1.195 kr1.260 kr1.360 kr1.465 kr1.500 kr1.605 kr1.670 kr1.745 kr1.820 kr
800 mm1.115 kr1.115 kr1.185 kr1.260 kr1.335 kr1.035 kr1.540 kr1.625 kr1.695 kr1.770 kr1.855 kr1.535 kr
900 mm1.180 kr1.180 kr1.255 kr1.335 kr160 kr1.515 kr1.625 kr1.700 kr1.780 kr1.865 kr1.840 kr2.015 kr
1000 mm1.340 kr1.340 kr1.420 kr1.505 kr1.610 kr1.720 kr1.835 kr1.915 kr2.000 kr2.085 kr2.165 kr2.250 kr
1100 mm1.405 kr1.405 kr1.490 kr1.570 kr1.685 kr1.795 kr1.915 kr2.000 kr2.080 kr2.155 kr2.240 kr2.325 kr
1200 mm1.470 kr1.470 kr1.555 kr1.645 kr1.755 kr1.875 kr1.995 kr2.080 kr2.170 kr2.260 kr2.345 kr2.430 kr
1300 mm1.525 kr1.525 kr1.620 kr1.710 kr1.830 kr1.935 kr2.075 kr2.170 kr2.255 kr2.340 kr2.435 kr2.525 kr
1400 mm1.645 kr1.645 kr1.685 kr1.785 kr1.905 kr2.025 kr2.155 kr2.255 kr2.345 kr2.440 kr2.540 kr2.640 kr
1500 mm1.655 kr1.655 kr1.760 kr1.550 kr1.980 kr2.100 kr2.235 kr2.330 kr2.430 kr2.535 kr2.625 kr2.720 kr
1600 mm1.720 kr1.720 kr1.825 kr1.920 kr2.055 kr2.185 kr2.320 kr2.415 kr2.525 kr2.630 kr2.725 kr2.825 kr
1700 mm1.855 kr1.855 kr1.965 kr2.070 kr2.245 kr2.375 kr2.490 kr2.595 kr2.705 kr2.815 kr2.820 kr3.025 kr

2-lufts öppningsbart med fast mittpost

 

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster med fast mittpost.

0 mm860 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
455 mm0 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.240 kr3.365 kr3.485 kr3.605 kr3.725 kr
500 mm1.950 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.240 kr3.365 kr4.485 kr3.605 kr3.725 kr
600 mm1.950 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.215 kr3.365 kr4.485 kr3.605 kr3.725 kr
700 mm2.095 kr2.095 kr2.195 kr2.265 kr2.335 kr2.005 kr2.475 kr2.630 kr2.740 kr2.845 kr2.545 kr3.015 kr3.085 kr3.195 kr3.325 kr3.460 kr3.595 kr3.720 kr3.945 kr3.975 kr
800 mm2.240 kr2.240 kr2.345 kr2.415 kr2.480 kr2.560 kr2.635 kr2.805 kr2.510 kr3.020 kr3.125 kr3.200 kr3.270 kr3.375 kr510 kr3.645 kr3.780 kr3.905 kr4.030 kr4.160 kr
900 mm2.385 kr2.385 kr2.500 kr2.575 kr2.655 kr2.730 kr2.805 kr2.970 kr3.090 kr3.200 kr3.305 kr3.380 kr3.455 kr3.575 kr3.715 kr3.855 kr4.000 kr4.130 kr4.265 kr4.400 kr
1000 mm2.685 kr2.685 kr2.810 kr2.895 kr2.975 kr3.070 kr3.160 kr3.355 kr3.485 kr3.595 kr3.705 kr3.785 kr3.865 kr3.990 kr4.135 kr4.285 kr4.435 kr4.575 kr4.715 kr4.855 kr
1100 mm2.830 kr2.830 kr2.960 kr3.050 kr3.135 kr3.235 kr3.330 kr3.520 kr3.660 kr3.770 kr3.885 kr3.970 kr4.055 kr4.185 kr4.340 kr4.500 kr4.655 kr4.800 kr4.950 kr5.095 kr
1200 mm2.975 kr2.975 kr3.115 kr3.200 kr3.290 kr3.390 kr3.485 kr3.690 kr3.830 kr3.945 kr4.065 kr4.155 kr4.240 kr4.385 kr4.550 kr4.715 kr4.880 kr5.035 kr5.190 kr5.340 kr
1300 mm3.115 kr3.115 kr3.265 kr3.360 kr3.450 kr3.555 kr3.655 kr3.855 kr4.005 kr4.125 kr4.245 kr4.340 kr4.430 kr4.585 kr4.755 kr4.925 kr5.100 kr5.260 kr5.420 kr5.580 kr
1400 mm3.260 kr3.260 kr3.420 kr510 kr3.605 kr3.715 kr3.825 kr4.020 kr4.180 kr4.300 kr4.425 kr4.520 kr4.610 kr4.765 kr4.940 kr5.110 kr5.285 kr5.445 kr5.605 kr5.765 kr
1500 mm3.400 kr3.400 kr3.570 kr3.670 kr3.765 kr3.875 kr990 kr4.180 kr4.345 kr4.475 kr4.610 kr4.705 kr4.800 kr4.960 kr5.135 kr5.310 kr5.485 kr5.645 kr5.805 kr5.965 kr
1600 mm545 kr545 kr3.720 kr3.825 kr3.925 kr4.040 kr4.155 kr4.345 kr4.520 kr4.655 kr4.785 kr4.885 kr4.990 kr5.165 kr5.355 kr5.540 kr5.730 kr5.905 kr5.580 kr5.750 kr
1700 mm3.870 kr3.870 kr4.055 kr4.160 kr4.265 kr4.400 kr4.540 kr4.655 kr4.840 kr4.965 kr5.085 kr5.195 kr5.300 kr5.490 kr5.685 kr5.885 kr6.085 kr6.270 kr5.950 kr6.635 kr

2-lufts öppningsbart med rörlig mittpost

 

Öppningsbart inåtgående 2-luftsfönster med rörlig mittpost.

0 mm860 mm1000 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
455 mm0 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.240 kr3.365 kr3.485 kr3.605 kr3.725 kr
500 mm1.950 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.240 kr3.365 kr4.485 kr3.605 kr3.725 kr
600 mm1.950 kr1.950 kr2.050 kr2.115 kr2.180 kr2.245 kr2.310 kr2.475 kr2.570 kr2.670 kr2.765 kr2.835 kr2.900 kr2.990 kr3.115 kr3.215 kr3.365 kr4.485 kr3.605 kr3.725 kr
700 mm2.095 kr2.095 kr2.195 kr2.265 kr2.335 kr2.005 kr2.475 kr2.630 kr2.740 kr2.845 kr2.545 kr3.015 kr3.085 kr3.195 kr3.325 kr3.460 kr3.595 kr3.720 kr3.945 kr3.975 kr
800 mm2.240 kr2.240 kr2.345 kr2.415 kr2.480 kr2.560 kr2.635 kr2.805 kr2.510 kr3.020 kr3.125 kr3.200 kr3.270 kr3.375 kr510 kr3.645 kr3.780 kr3.905 kr4.030 kr4.160 kr
900 mm2.385 kr2.385 kr2.500 kr2.575 kr2.655 kr2.730 kr2.805 kr2.970 kr3.090 kr3.200 kr3.305 kr3.380 kr3.455 kr3.575 kr3.715 kr3.855 kr4.000 kr4.130 kr4.265 kr4.400 kr
1000 mm2.685 kr2.685 kr2.810 kr2.895 kr2.975 kr3.070 kr3.160 kr3.355 kr3.485 kr3.595 kr3.705 kr3.785 kr3.865 kr3.990 kr4.135 kr4.285 kr4.435 kr4.575 kr4.715 kr4.855 kr
1100 mm2.830 kr2.830 kr2.960 kr3.050 kr3.135 kr3.235 kr3.330 kr3.520 kr3.660 kr3.770 kr3.885 kr3.970 kr4.055 kr4.185 kr4.340 kr4.500 kr4.655 kr4.800 kr4.950 kr5.095 kr
1200 mm2.975 kr2.975 kr3.115 kr3.200 kr3.290 kr3.390 kr3.485 kr3.690 kr3.830 kr3.945 kr4.065 kr4.155 kr4.240 kr4.385 kr4.550 kr4.715 kr4.880 kr5.035 kr5.190 kr5.340 kr
1300 mm3.115 kr3.115 kr3.265 kr3.360 kr3.450 kr3.555 kr3.655 kr3.855 kr4.005 kr4.125 kr4.245 kr4.340 kr4.430 kr4.585 kr4.755 kr4.925 kr5.100 kr5.260 kr5.420 kr5.580 kr
1400 mm3.260 kr3.260 kr3.420 kr510 kr3.605 kr3.715 kr3.825 kr4.020 kr4.180 kr4.300 kr4.425 kr4.520 kr4.610 kr4.765 kr4.940 kr5.110 kr5.285 kr5.445 kr5.605 kr5.765 kr
1500 mm3.400 kr3.400 kr3.570 kr3.670 kr3.765 kr3.875 kr990 kr4.180 kr4.345 kr4.475 kr4.610 kr4.705 kr4.800 kr4.960 kr5.135 kr5.310 kr5.485 kr5.645 kr5.805 kr5.965 kr
1600 mm545 kr545 kr3.720 kr3.825 kr3.925 kr4.040 kr4.155 kr4.345 kr4.520 kr4.655 kr4.785 kr4.885 kr4.990 kr5.165 kr5.355 kr5.540 kr5.730 kr5.905 kr5.580 kr5.750 kr
1700 mm3.870 kr3.870 kr4.055 kr4.160 kr4.265 kr4.400 kr4.540 kr4.655 kr4.840 kr4.965 kr5.085 kr5.195 kr5.300 kr5.490 kr5.685 kr5.885 kr6.085 kr6.270 kr5.950 kr6.635 kr

3-lufts öppningsbart

 

 

Öppningsbart inåtgående 3-luftsfönster

0 mm1290 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm2900 mm3000 mm3100 mm3200 mm3300 mm3400 mm3500 mm3600 mm3700 mm3800 mm
455 mm3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.100 kr3.190 kr3.280 kr3.370 kr3.460 kr3.550 kr3.640 kr3.730 kr3.820 kr3.920 kr4.005 kr4.095 kr4.185 kr4.270 kr4.360 kr4.450 kr4.540 kr4.625 kr4.715 kr4.805 kr
500 mm3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.100 kr3.190 kr3.280 kr3.370 kr3.460 kr3.550 kr3.640 kr3.730 kr3.820 kr3.920 kr4.005 kr4.095 kr4.185 kr4.270 kr4.360 kr4.450 kr4.540 kr4.625 kr4.715 kr4.805 kr
600 mm3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.010 kr3.100 kr3.190 kr3.280 kr3.370 kr3.460 kr3.550 kr3.640 kr3.730 kr3.820 kr3.920 kr4.005 kr4.095 kr4.185 kr4.270 kr4.360 kr4.450 kr4.540 kr4.625 kr4.715 kr4.805 kr
700 mm3.200 kr3.200 kr3.200 kr3.200 kr3.295 kr3.390 kr3.485 kr3.575 kr3.670 kr3.765 kr3.860 kr3.955 kr4.050 kr4.150 kr4.245 kr4.345 kr4.440 kr4.535 kr4.630 kr4.725 kr4.820 kr4.915 kr5.010 kr5.105 kr
800 mm3.390 kr3.390 kr3.390 kr3.390 kr3.490 kr3.590 kr3.685 kr3.785 kr3.885 kr3.980 kr4.080 kr4.180 kr4.280 kr4.385 kr4.485 kr4.585 kr4.685 kr4.785 kr4.885 kr4.985 kr5.085 kr5.185 kr5.285 kr5.385 kr
900 mm3.600 kr3.600 kr3.600 kr3.600 kr3.705 kr3.805 kr3.905 kr4.010 kr4.110 kr4.210 kr4.315 kr4.415 kr4.520 kr4.625 kr4.725 kr4.820 kr4.920 kr5.020 kr5.115 kr5.215 kr5.315 kr5.410 kr5.510 kr5.605 kr
1000 mm4.050 kr4.050 kr4.050 kr4.050 kr4.165 kr4.280 kr4.400 kr4.515 kr4.630 kr4.745 kr4.865 kr4.980 kr5.095 kr5.205 kr5.320 kr5.435 kr5.550 kr5.665 kr5.780 kr5.895 kr6.010 kr6.125 kr6.240 kr6.355 kr
1100 mm4.245 kr4.245 kr4.245 kr4.245 kr4.365 kr4.485 kr4.605 kr4.725 kr4.845 kr4.965 kr5.085 kr5.205 kr5.325 kr5.440 kr5.555 kr5.675 kr5.790 kr5.905 kr6.025 kr6.140 kr6.260 kr6.375 kr6.495 kr6.610 kr
1200 mm4.445 kr4.445 kr4.445 kr4.445 kr4.570 kr4.690 kr4.815 kr4.940 kr5.065 kr5.190 kr5.315 kr5.435 kr5.560 kr5.680 kr5.795 kr5.910 kr6.030 kr6.145 kr6.260 kr6.375 kr6.490 kr6.610 kr6.725 kr6.840 kr
1300 mm4.635 kr4.635 kr4.635 kr4.635 kr4.760 kr4.890 kr5.015 kr5.145 kr5.270 kr5.400 kr5.525 kr5.655 kr5.780 kr5.900 kr6.025 kr6.150 kr6.275 kr6.400 kr6.525 kr6.650 kr6.775 kr6.900 kr7.025 kr7.145 kr
1400 mm4.830 kr4.830 kr4.830 kr4.830 kr4.965 kr5.095 kr5.230 kr5.360 kr5.495 kr5.625 kr5.760 kr5.890 kr6.025 kr6.145 kr6.275 kr6.400 kr6.530 kr6.655 kr6.785 kr6.910 kr7.040 kr7.170 kr7.295 kr7.425 kr
1500 mm5.030 kr5.030 kr5.030 kr5.030 kr5.165 kr5.300 kr5.435 kr5.575 kr5.710 kr5.845 kr5.980 kr6.115 kr6.250 kr6.385 kr6.510 kr6.640 kr6.765 kr6.890 kr7.015 kr7.140 kr7.270 kr7.395 kr7.520 kr7.645 kr
1600 mm5.225 kr5.225 kr5.225 kr5.225 kr5.365 kr5.505 kr5.645 kr5.785 kr5.925 kr6.065 kr6.210 kr6.350 kr6.490 kr6.620 kr6.750 kr6.880 kr7.010 kr7.140 kr7.270 kr7.400 kr7.530 kr7.660 kr7.790 kr7.915 kr
1700 mm5.665 kr5.665 kr5.665 kr5.665 kr5.805 kr5.950 kr6.090 kr6.240 kr6.385 kr6.525 kr6.670 kr6.810 kr6.955 kr7.075 kr7.220 kr7.365 kr7.510 kr7.650 kr7.795 kr7.940 kr8.085 kr8.225 kr8.370 kr8.515 kr

Inåtgående balkongdörr

 

Balkongdörren kan erhållas med helglas eller alternativt med bröstning helt enligt kundens önskemål.

Fördelen med en inåtgående balkongdörr är att den medger vädring genom sin tiltfunktion

0 mm415 mm600 mm700 mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm
1700 mm0 kr2.245 kr2.340 kr2.450 kr2.560 kr2.665 kr2.770 kr2.870 kr
1800 mm2.245 kr2.245 kr2.340 kr2.450 kr2.560 kr2.665 kr2.770 kr2.870 kr
1900 mm2.310 kr2.310 kr2.410 kr2.525 kr2.635 kr2.745 kr2.860 kr2.970 kr
2000 mm2.385 kr2.385 kr2.485 kr2.595 kr2.710 kr2.830 kr2.950 kr3.070 kr
2100 mm2.450 kr2.450 kr2.550 kr2.670 kr2.790 kr2.910 kr3.035 kr3.155 kr
2200 mm2.525 kr2.525 kr2.625 kr2.745 kr2.865 kr2.995 kr3.125 kr3.250 kr
2300 mm2.590 kr2.590 kr2.690 kr2.820 kr2.945 kr3.070 kr3.200 kr3.330 kr
2400 mm2.655 kr2.655 kr2.760 kr2.895 kr3.020 kr3.150 kr3.280 kr3.410 kr

Inåtgående dubbelbalkongdörr

 

Balkongdörr med två dörrar och rörlig mittpost. Kan fås med fast mittpost om så önskas

Du som kund väljer själv om dörrarna skall vara helglasade eller med bröstning enligt önskemål.

Balkongdörrarna har tiltfunktion som medger vädring

.

0 mm860 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm
1700 mm4.545 kr4.545 kr4.620 kr4.710 kr4.810 kr4.920 kr5.020 kr5.130 kr5.235 kr5.335 kr5.440 kr5.545 kr5.650 kr5.755 kr
1800 mm4.545 kr4.545 kr4.620 kr4.710 kr4.810 kr4.920 kr5.020 kr5.130 kr5.235 kr5.335 kr5.440 kr5.545 kr5.650 kr5.755 kr
1900 mm4.695 kr4.695 kr4.775 kr4.870 kr4.970 kr5.085 kr5.190 kr5.300 kr5.405 kr5.515 kr5.620 kr5.730 kr5.835 kr5.940 kr
2000 mm4.845 kr4.845 kr4.925 kr5.025 kr5.125 kr5.240 kr5.345 kr5.460 kr5.570 kr5.690 kr5.795 kr5.905 kr6.010 kr6.115 kr
2100 mm5.000 kr5.000 kr5.080 kr5.180 kr5.290 kr5.410 kr5.515 kr5.635 kr5.750 kr5.870 kr5.980 kr6.085 kr6.190 kr6.300 kr
2200 mm5.210 kr5.210 kr5.295 kr5.395 kr5.445 kr5.565 kr5.680 kr5.800 kr5.920 kr6.050 kr6.160 kr6.265 kr6.375 kr6.485 kr
2300 mm5.345 kr5.345 kr5.425 kr5.530 kr5.600 kr5.725 kr5.845 kr5.965 kr6.090 kr6.215 kr6.335 kr6.450 kr6.565 kr6.680 kr
2400 mm5.475 kr5.475 kr5.560 kr5.660 kr5.755 kr5.890 kr6.005 kr6.130 kr6.255 kr6.385 kr6.505 kr6.630 kr6.755 kr6.880 kr

Utåtgående balkong/altandörr

 

Grövre profil än den inåtgående vilket gör att denna dörr med fördel kan användas som altandörr

Du som kund väljer själv om det ska vara helglasad dörr eller med bröstning.

Cylinderlås och handtag på såväl in- som utsidan medföljer alternativt på enbart insidan om så önskas.

mm800 mm900 mm1000 mm1100 mm1200 mm
1900 mm5.102 kr5.102 kr5.258 kr5.379 kr5.535 kr
2000 mm5.102 kr5.102 kr5.258 kr5.379 kr5.535 kr
2100 mm5.211 kr5.211 kr5.359 kr5.504 kr5.652 kr
2200 mm5.309 kr5.309 kr5.461 kr5.605 kr5.762 kr
2300 mm5.406 kr5.406 kr5.559 kr5.707 kr5.867 kr
2400 mm5.520 kr5.520 kr5.672 kr5.828 kr6.008 kr

Utåtgående dubbel balkong/altandörr

 

Denna dubbeldörr har rörlig mittpost men kan fås med fast om så önskas

Du som kund väljer huruvida dörrarna skall vara helglasade eller med bröstning

Cylinderlås och handtag på båda sidor medföljer som standard men kan alternativt erhållas enbart på insidan om så önskas

0 mm1100 mm1200 mm1300 mm1400 mm1500 mm1600 mm1700 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm
1900 mm9.477 kr9.477 kr9.598 kr9.719 kr9.840 kr9.961 kr10.082 kr10.203 kr10.359 kr10.516 kr10.637 kr10.758 kr10.914 kr
2000 mm9.477 kr9.477 kr9.598 kr9.719 kr9.840 kr9.961 kr10.082 kr10.203 kr10.359 kr10.516 kr10.637 kr10.758 kr10.914 kr
2100 mm9.555 kr9.555 kr9.699 kr9.844 kr9.988 kr10.133 kr10.277 kr10.422 kr10.570 kr10.719 kr10.863 kr11.008 kr11.156 kr
2200 mm9.750 kr9.750 kr9.895 kr10.039 kr10.184 kr10.328 kr10.473 kr10.617 kr10.770 kr10.922 kr11.066 kr11.211 kr11.367 kr
2300 mm9.922 kr9.922 kr10.070 kr10.219 kr10.367 kr10.516 kr10.664 kr10.813 kr10.965 kr11.117 kr11.266 kr11.414 kr11.574 kr
2400 mm10.102 kr10.102 kr10.258 kr10.414 kr10.570 kr10.727 kr10.883 kr11.039 kr11.191 kr11.344 kr11.500 kr11.656 kr11.836 kr

2-delat skjutparti

 

Detta parti har en öppningsbar del som även medger vädring genom sin tiltfunktion.

Den öppningsbara delen skjuts åt sidan på insidan av det fasta partiet.

 

Obs:

Tilläggsbeställning kan göras med handtag på såväl in som utsidan samt genomgående cylinderlås om så önskas

0 mm1800 mm1900 mm2000 mm2100 mm2200 mm2300 mm2400 mm2500 mm2600 mm2700 mm2800 mm
1700 mm9.395 kr9.510 kr9.655 kr9.880 kr10.050 kr10.180 kr10.295 kr10.435 kr10.735 kr10.925 kr11.060 kr
1800 mm9.395 kr9.510 kr9.655 kr9.880 kr10.050 kr10.180 kr10.295 kr10.435 kr10.735 kr10.925 kr11.060 kr
1900 mm9.395 kr9.510 kr9.655 kr9.880 kr10.050 kr10.180 kr10.295 kr10.435 kr10.735 kr10.925 kr11.060 kr
2000 mm9.590 kr9.710 kr9.860 kr10.080 kr10.250 kr10.395 kr10.535 kr10.680 kr10.970 kr11.160 kr11.300 kr
2100 mm9.760 kr9.885 kr10.035 kr10.255 kr10.430 kr10.580 kr10.735 kr10.885 kr11.175 kr11.365 kr11.505 kr
2200 mm9.920 kr10.055 kr10.210 kr10.435 kr10.610 kr10.765 kr10.925 kr11.080 kr11.375 kr11.570 kr11.715 kr

I all pris ingår moms och transport